POSTANI FOREX TREJDER – POGLEDAJ KURS

Pretraga
Close this search box.

Šta su japanske svećice u tehničkoj analizi?

Japanske svećice su vrsta grafikona cena koji se koristi u tehničkoj analizi i prikazuje visoke (high), niske (low), otvorene (open) i zatvorene (close) cene za određeni period. Potiče od japanskih trgovaca pirinčem koji su pratili tržišne cene i dnevni momenat stotinama godina pre nego što su postali popularni u Sjedinjenim Američkim Državama. Široki deo svećica naziva se “pravo telo (real body)” i govori investitorima da li je zatvorena cena bila viša ili niža od otvorene cene (crna/crvena ako je akcija ili neka pozicija zatvorena niže, bela/zelena ako je zatvorena više).

rice field 5530707 1280
Šta su japanske svećice u tehničkoj analizi? 11


Svećica je vizuelni alat koji prikazuje fluktuacije u prošlim i trenutnim cenama na grafikonu. Svećica ima tri dela: gornja senka (upper shadow), telo (body) i donja senka (lower shadow), negde ćete možda čuti da se za “shadow” kaže i “wick”. Analitičari i trgovci na berzi koriste ovaj alat kako bi predvideli buduće kretanje cene akcija, valuta, kriptovaluta… i odredili ulazak i izlazak iz kupovine/prodaje.

Osnove japanskih svećica

Senke svećica prikazuju dnevne visoke i niske cene i kako se one porede sa otvaranjem i zatvaranjem. Oblik japaskih svećica varira na osnovu odnosa između dnevnih visokih, niskih, otvorenih i zatvorenih cena.

Svećice možemo posmatrati u različitim vremenskim intervalima.

Bele/zelene (long) sveće ukazuju na snažan pritisak kupovine; ovo obično ukazuje na bullish (rastući) trend cene. Međutim, treba ih posmatrati u kontekstu strukture tržišta umesto pojedinačno. Na primer, bela/zelena sveća će verovatno imati veći značaj ako se formira na značajnom nivou podrške cene. Crne/crvene (short) sveće ukazuju na značajan pritisak prodaje. Ovo sugeriše da je cena u trendu padanja (bearish).

Boje svećica na grafikonu se mogu menjati, ne moraju znatno da budu bele/zelene za rast – crne/crvene za pad cena.

Nenaslovljeni dizajn 2
Šta su japanske svećice u tehničkoj analizi? 12

Kao što je prikazano na slici, svećica je podeljena na sledeće delove:

 • Gornja Senka : Gornja senka ukazuje na visoku sesiju trgovanja. Ako je gornja senka duža, cena prevazilazi otvorenu i zatvorenu cenu. Istovremeno, kratka gornja senka odražava trgovanje blizu njenih otvorenih i zatvorenih cena.
 • Telo : telo označava otvorenu i zatvorenu cenu. Ako je telo svećice crveno ili crno, tada je zatvorena cena niska. S druge strane, zelena ili bela svećica predstavlja visoku zatvorenu cenu.
 • Donja senka : Donja senka prikazuje nisku sesiju trgovanja. Ako je donja senka duža, tada je cena naklonjena ka padu. S druge strane, kratka donja senka prikazuje cene koje se trguju blizu niske otvorene ili zatvorene tačke.

Svećica ima četiri različite tačke :

 • Otvaranje : Otvaranje (open) je cena po kojoj se trguje na samom početku dnevnog trgovanja (ili datog perioda).
 • Vrh : Vrh gornje senke predstavlja najvišu tačku cene. Međutim, ako se cena otvori ili zatvori na svojoj najvišoj ceni, gornja senka se ne formira.
 • Dno : Slično tome, dno donje senke odražava najnižu tačku cene. Ponovo, ako cena otvori ili zatvori na svojoj najnižoj vrednosti, donja senka ne postoji.
 • Zatvaranje : to je cena po kojoj je poslednja trgovina obavljena na kraju dnevnog trgovanja ili datog perioda.


Mnogi indikatori koriste više svećica formiranih u redovnim intervalima, na primer svakih sat vremena, dva dana, nedelju dana ili svaki dan u mesecu. Na ovaj način, predikcije cena su preciznije.

Neki od najpoznatijih obrazaca su :

 • Bullish” i “Bearish Engulfing” – Bullish engulfing je obrazac svećicaa koji naglašava kupovinu kada je cena na dnu kretanja prema dole. Bearish engulfing je suprotnost – pritisak je da se proda kada cena dostigne vrh svog trenda prema gore.
Nenaslovljeni dizajn 3
Šta su japanske svećice u tehničkoj analizi? 13
 • “Bullish” i “Bearish Harami” – Bullish harami svećica analizira rastući cenovni tok, prva svećica je crvena, druga svećica predstavlja mali rastući pokret, zajedno ukazujući na rastući trend. S druge strane, bearish harami svećica pokazuje padajući cenovni tok, prva svećica je zelena (bullish), druga svećica ukazuje na manji rast i predstavlja mali padajući pokret, zajedno ukazujući na padajući trend.
Nenaslovljeni dizajn 4
Šta su japanske svećice u tehničkoj analizi? 14
 • Evening Star” i “Morning Star” – Evening Star je obrazac koji se može primetiti na vrhu trenda rasta cena. Očekuje se da će biti praćen padajućim (bearish) obrascem. Sa druge strane, Morning star se može naći na dnu trenda pada – često je praćena rastućim kretanjem.
Nenaslovljeni dizajn 5
Šta su japanske svećice u tehničkoj analizi? 15
 • Shooting Star” – To je bearish svećica koja prati rastući trend – gornja senka je dugačka, a donja senka je zanemarljiva. Takođe, ima malo telo – obično blizu vrednosti dnevnog minimuma.
Nenaslovljeni dizajn 6
Šta su japanske svećice u tehničkoj analizi? 16
 • “Hammer” – ovaj obrazac svećica prikazuje malo telo ali dugu donju senku. Budući da trend prati pad cene, smatra se najboljim vremenom za ulazak investitora na tržište. Ova svećica se smatra bulish/rastućim obrascem.
Nenaslovljeni dizajn 7
Šta su japanske svećice u tehničkoj analizi? 17
 • “Piercing Pattern” – ukazuje na kretanje naviše koje je tesno prethodilo trendu pada. Obrt se događa u kratkom roku. Ovde se posmatra kretanje cena dve svećice. Prva svećica se otvara visoko i zatvara nisko, druga svećica se otvara nisko i zatvara visoko.
Nenaslovljeni dizajn 8
Šta su japanske svećice u tehničkoj analizi? 18
 • Dark Cloud Cover” – Ova svećica ističe slab rast trenda – signalizira obrt. Ovde je otvorena cena često viša od zatvorene cene prethodne svećice. Takođe, zatvorena cena je niža od srednje tačke poslednje rastuće svećice
Nenaslovljeni dizajn 9
Šta su japanske svećice u tehničkoj analizi? 19
 • “Doji” – Ovo je obrtni obrazac svećica koji identifikuje mogući preokret trenutnog trenda. Ukazuje na nesigurnost na tržištu. Takođe, ova svećica ima malo telo, dugačku gornju i donju senku. Viđa se na vrhu trendova rasta, na dnu trendova pada ili tačno u sredini.
Nenaslovljeni dizajn 10
Šta su japanske svećice u tehničkoj analizi? 20

Često postavljana pitanja :

Šta je grafikon svećica?
– Grafikon navodi prošle i trenutne varijacije cena. Određuje minimume, maksimume, otvaranja i zatvaranja cena. Na taj način, analitičari procenjuju buduće ulazke i izlaske iz određenih pozicija.

Kako čitati grafikon svećica?
– Grafikoni svećica su najpristupačniji. Grafikon svećica analizira otvaranje i zatvaranje cene akcije (valuta, kriptovaluta) u redovnim intervalima. Telo određuje otvarajuće i zatvarajuće cene, crvena boja tela označava pad zatvorene cene. S druge strane, zelena boja tela pokazuje rast zatvorene cene. Osim toga, senke svećica prikazuju najvišu i najnižu cenu.

Koliko ima obrazaca svećica?
-Postoji otprilike 35 do 42 prihvaćenih obrazaca svećica koji se koriste u trgovanju. Međutim, samo 25 od njih aktivno koriste trgovci.

Pročitaj još o forexu ovde:

Autor članka:

Pretraga

Podržite naš rad

Pridružite se Finansijski Putokaz zajednici i budite u toku sa svim novostima iz sveta finansija.

Najnoviji članci

Newsletter