POSTANI FOREX TREJDER – POGLEDAJ KURS

Pretraga
Close this search box.

ULAGANJE U FINSPOT TOKEN – poreski i računovodstveni aspekt

Sredinom Juna meseca 2022. godine počela je inicijalna ponuda Finspot tokena (FIN), prvog srpskog tokena koji poseduje beli papir i odobren je od strane Komisije za HOV.

Da bi se investiralo u FIN token proces je vrlo jednostavan.
Nalog se otvara na sledećoj adresi:
https://app.finspot.rs/onboarding/investori
Kada se završi akreditacija korisnika samo se prate dalji koraci.
Ceo interfejs je vrlo prost za korišćenje (user friendly).

Posle toga je potrebno da se na nalog prenesu dinari sa tekućeg računa (pravnog ili fizičkog lica) i zatim je moguće kupiti FIN tokene.
Nakon kupovine FIN tokeni se ne mogu čuvati već se moraju investirati u neki od indexa (primer indexa D – na godinu dana kamata je 10% pre poreza) – i ovo sve je takođe moguće podesiti iz naloga.

Kompanija Finspot d.o.o. koja je izdala istoimeni token će sredstva (novac) od investiranja subjekata u FIN tokene koristiti za osnovnu delatnost, a to je faktoring.
Time će Finspot d.o.o. stvoriti više likvidnih sredstava za plasiranje u svrhu izmirenja neplaćenih faktura po principu faktoringa.

Sada prelazimo na računovodstveni i poreski deo FIN tokena što je naša ekspertiza.

S obzirom da konkretno FIN token nije moguće razmenjivati na otvorenom tržištu (što detaljno piše u belom papiru) među različitim licima,a takođe ga nije moguće ni čuvati u novčaniku (walletu) u tom slučaju naše je mišljenje da investitor ne ostvaruje kapitalnu dobit i samim tim ni ne plaća porez na kapitalnu dobit (jer FIN token je nemoguće preprodati za veću ili manju vrednost).

Međutim, postoji druga vrsta dobiti i druga vrsta poreza koju je potrebno obračunati i platiti pošto se FIN tokeni investiraju u indexe (oni se takoreći oročavaju i po tom osnovu se zarađuje kamata).
Dalje ćemo napraviti razliku između ulaganja u FIN token od strane pravnih lica i preduzetnika, i ulaganja od strane fizičkih lica.

1. ULAGANJE U FIN TOKEN OD STRANE PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA

FIN tokeni se u poslovnim knjigama privrednog subjekta koji je uložio u iste evidentiraju (knjiže) na poziciju nematerijalne imovine.
Kao što smo ranije napomenuli privredni subjekt FIN tokene ne može čuvati u novčaniku već mora investirati u indexe.
Ako to ne učini u relativno kratkom roku Finspot d.o.o. će mu vratiti uložen novac.
Takođe u tom slučaju se FIN tokeni isknjižavaju iz poslovnih knjiga investitora.
Pošto se FIN tokeni ne mogu čuvati (a i fiksirani su na 1.000 din/kom pa im se vrednost ne može povećavati) samim tim ne postoji ni bilo kakva kapitalna dobit niti kapitalni gubitak u poreskom bilansu pri sprovođenju završnog računa.

Ono što se ima efekat na porez i na bilanse su prihodi od kamata.
FIN tokene je moguće investirati u indexe na određeni period (3, 6, 9 ili 12 meseci).
Prilikom isteka određenog perioda i isplate kamate od strane Finspota d.o.o. to predstavlja prihod od kamata za privrednog subjekta koji je investirao u FIN tokene (i na kraju kalendarske godine potencijalno predstavlja i dobit od kamata na oročene tokene) što subjektu ulazi u osnovicu za obračun poreza na dobit pravnih lica koji iznosi 15% (u slučaju preduzetnika – 10%).
Ovde se ne radi o kapitalnoj dobiti, već “običnoj” dobiti pravnih lica.


Rezime: kapitalne dobiti u slučaju kupovine i kasnije prodaje FIN tokena nema, samim tim nema ni poreza na kapitalne dobitke, ali ukoliko se tokeni investiraju u indexe (i samim tim se ubiru prihodi od kamata) to ima efekta na dobit i porez na dobit koji je 15% odnoso 10%.

2. ULAGANJE U FIN TOKEN OD STRANE FIZIČKIH LICA

Isto kao i kod pravnih lica, ne postoji mogućnost ni za fizičko lice da FIN tokene čuva u novčaniku (walletu) već ih mora investirati u indexe (i takoreći oročiti ih na neki period).
Ako to ne učini u relativno kratkom roku Finspot d.o.o. će licu vratiti uložen novac.


Fizičko lice imalac tokena je obveznik poreza na prihode od kapitala (ovo nije isti pojam kao “kapitalna dobit”!), a poreska stopa je ista = 15%.
Plaćanje poreza se vrši po odbitku, što znači da će obračun i plaćanje poreza izvršiti Finspot d.o.o. najkasnije prilikom obračuna i isplate prihoda od kamate.
Finspot d.o.o. će 15% poreza isplatili nadležnom poreskom organu dok će ostatak isplatiti investitoru fizičkom licu kao neto zaradu od kamate.
Pored te obaveze koju će Finspot d.o.o. prilikom isplate prinosa izmiriti u ime fizičkog lica, ne postoji nikakva druga poreska obaveza.


Rezime: kapitalne dobiti u slučaju kupovine i kasnije prodaje FIN tokena nema ni za fizička lica, samim tim nema ni poreza na kapitalne dobitke, ali ukoliko se tokeni investiraju u indexe (i samim tim se ubiru prihodi od kamata) fizičko lice je obveznik poreza na prihod od kapitala koji iznosi 15% na zarađenu kamatu.
Međutim u ime fizičkog lica porez obračunava i plaća Finspot d.o.o.

Autor članka:

Pretraga

Podržite naš rad

Pridružite se Finansijski Putokaz zajednici i budite u toku sa svim novostima iz sveta finansija.

Najnoviji članci

Newsletter