BERZA- Definicija i najveće svetske berze

Berza je tržište hartija od vrednosti ili organizovano tržište, koje ima ključnu ulogu u globalnoj ekonomiji. Ona je prostor gde se pod strogim pravilima odvija trgovina hartijama od vrednosti, novcem i stranim sredstvima plaćanja.