POSTANI FOREX TREJDER – POGLEDAJ KURS

Pretraga
Close this search box.

Šta je kamatna stopa i kako se računa?

Kamatna stopa je procentualni iznos koji zajmoprimac plaća zajmodavcu za korišćenje kapitala zajmodavca. Obično se izražava kao godišnja vrednost ili godišnja kamatna stopa. Stvarni ili nominalni iznos koji zajmoprimac plaća određen je ukupnim iznosom zajma, koji se naziva glavnica.

Zajmodavac obično naplaćuje višu kamatnu stopu na rizičniji zajam. Rizičnost zajma određuje visina kredita, period otplate zajma i tržišne alternative dostupne obema stranama.

Jednačina za izračunavanje godišnjeg iznosa kamate:

Godišnja kamata = Glavnica x godišnja kamatna stopa

Mesečna kamata = Glavnica x godišnja kamatna stopa / 12 meseci

Fiksne kamatne stope naspram promenljivih kamatnih stopa

Fiksna kamatna stopa ostaje nepromenjena tokom celog perioda zajma. Na primer, kompanija XYZ traži od banke A zajam od 100.000 dolara za nove mašine. Kompanija XYZ veruje da će nove mašine generisati dovoljno novca da se ceo zajam vrati u roku od 5 godina. Banka A je voljna da pozajmi XYZ novac ako joj XYZ plaća fiksnu godišnju kamatnu stopu od 5%. Takođe, banka A želi da XYZ mesečno izmiruje obaveze i ne može vratiti novac pre pet godina. Prema ovoj saglasnosti, XYZ će imati ukupno 60 plaćanja kamate od 416 dolara = 100.000 dolara x 0,05 / 12 i zatim vratiti prvobitnih 100.000 dolara banci A.

Saznaj kako da pametno investiraš i profitiraš na berzi ovde.

Promenljiva kamatna stopa može se menjati kao funkcija osnovne stope koju banke naplaćuju jedna drugoj, npr. EURIBOR. U gorenavedenom primeru, kompanija XYZ možda ne želi da se obaveže na petogodišnji zajam sa fiksnom kamatnom stopom.

Još jedna opcija bila bi kratkoročni zajam ili linija kredita sa promenljivom kamatnom stopom i opcijom za vraćanje glavnice u bilo koje vreme. U tom slučaju, prvog dana, kompanija pozajmljuje 100.000 dolara po stopi EURIBOR-a (1%) + 1%, što rezultira mesečnim plaćanjem kamate od 166 dolara (računica: 100.000 dolara x 0,02 / 12).

Nakon godinu dana, EURIBOR raste na 5%, što povećava plaćanje kamate na 500 dolara (računica: 100.000 dolara x 0,06 / 12). Međutim, oprema koju je XYZ kupio generisala je 100.000 dolara za vraćanje prvobitnog zajma pre nego što se očekivalo, pa je kompanija vratila 100.000 dolara nakon prve godine, izvršavajući svoje obaveze plaćanja.

Kamata na kamatu (Compound interest)

Kamata na kamatu se koristi kada se plaćanja zajma ili investicije dodaju na prvobitnu glavnicu umesto da se isplaćuju. Pozajmljivač izbegava redovna plaćanja, ali će platiti više kamate kada dođe vreme za vraćanje zajma. Zajmodavac ili investitor odriče se toka gotovine od redovnih plaćanja, ali se zarada povećava zbog rastuće glavnice.

Formula za kamatu koja se obračunava godišnje je:

Ukupan iznos = Glavnica x ((1+Godišnja kamatna stopa)^periodi)

Ako se kamata obračunava mesečno, formula je:

Ukupan iznos = Glavnica x (1+((Godišnja kamatna stopa/12)^meseci))

Jednačina za svako plaćanje, koje se vraća u glavnicu je:

Ukupan iznos = Glavnica x ((1+((Godišnja kamatna stopa/12)^meseci))-1) Na primer, ako su se banka A i kompanija XYZ složili o zajmu od 100.000 dolara na 2 godine, obračunatom mesečno, sa samo jednim plaćanjem na kraju zajma, rezultat bi bio 110.494 dolara (izračun: ($100.000x(1+((.05/12)^24)).

Uporedite ovo sa prostom kamatom na 100.000 dolara po fiksnoj stopi od 5% koja se vraća za 2 godine, što je 110.000 dolara (izračun: (($100.000x.05)x2)+100.000). To je razlika od 494 dolara u korist banke A.

Kamata na kamatu se koristi za računanje inflacije. Na primer, ako je inflacija 3% godišnje, ekvivalentna kupovna moć od pre 24 godine za 100.000 dolara, obračunata godišnje, sada bi bila 203.279,41 dolara (izračun: 100.000 dolara x (1,03^24)).

Pronalaženje informacija o kamatnim stopama na Investing.com

Stranica “Svetske državne obveznice” na Investing.com pruža sve dostupne kamatne stope za investiranje u suverene instrumente duga širom sveta. Filteri na vrhu stranice omogućavaju korisnicima da se fokusiraju na određena tržišta po kontinentima, zemljama i dospeću.

Svaki instrument u tabelama ima svoju stranicu sa detaljnim informacijama o tom tržištu, na primer, američki desetogodišnje obveznice trezora.

Autor članka:

Pretraga

Podržite naš rad

Pridružite se Finansijski Putokaz zajednici i budite u toku sa svim novostima iz sveta finansija.

Najnoviji članci

Newsletter