POSTANI FOREX TREJDER – POGLEDAJ KURS

Pretraga
Close this search box.

10 bitnih finansijskih termina koje treba da znaš

U ovom tekstu ćemo se dotaći 10 finansijskih termina koje svaki finansijski obrazovan čovek treba da zna. Za svaki termin daćemo definiciju kao i primer, pa da krenemo:

1. Leveridž (Leverage)

Leverage, ili levridž, je korišćenje zaduživanja ili pozajmljivanja kapitala kako bi se povećao potencijalni povrat na investiciju. Kroz kupovinu akcija na berzi, levridž omogućava investitorima kontrolu nad većom zaradom od akcija nego što bi imali sa sopstvenim kapitalom.

Na primer, ako imate 10.000 dinara i kupite akcije u istoj vrednosti, vaša investicija je ista – 10.000 dinara. Međutim, ukoliko koristite levridž, možete uložiti 10.000 dinara, ali kupiti akcije u vrednosti od 50.000 dinara, koristeći ostatak od 40.000 dinara kao pozajmljeni kapital. Ako vrednost tih akcija poraste, profit koji ostvarite biće baziran na celokupnoj vrednosti akcija od 50.000 dinara, a ne samo na vašem početnom ulogu od 10.000 dinara.

Ovo može povećati potencijalne dobitke, ali isto tako povećava i rizik, jer ako vrednost akcija padne, morate vratiti pozajmljeni novac. Upravljanje ovim rizikom je ključno kada se koristi levridž u kupovini akcija na berzi.

2. Povrat na investiciju (Return on Investment)

ROI (povrat na investiciju) meri efikasnost investicije tako što pokazuje koliki je ostvareni profit u odnosu na uloženi kapital. Na primer, ako uložite 10.000 dinara u deonice i godinu dana kasnije prodajete te deonice za 12.000 dinara, vaš ROI iznosi 20%.
Ovaj pokazatelj omogućava investitorima da procene koliko su uspešne bile njihove investicije i da uporede različite mogućnosti ulaganja. Što je ROI veći, to je investicija profitabilnija i obrnuto.

3. Dividenda

Dividenda predstavlja deo dobiti koji kompanija isplaćuje svojim akcionarima kao nagradu za posedovanje akcija. Ova isplata se obično vrši periodično, kao što su kvartalni ili godišnji dividendni izveštaji.

Na primer, ako imate 100 akcija neke kompanije i ta kompanija isplati dividendu od 5 dinara po akciji, ukupno ćete dobiti 500 dinara dividende. Dividende su važan faktor u proceni atraktivnosti akcija, jer pružaju dodatni prinos investitorima osim eventualnog rasta cene akcija.
Redovne isplate dividendi često ukazuju na stabilnost i zrelost poslovanja kompanije.

4. Time Value of Money

Vrednost novca kroz vreme je koncept koji ističe da novac sada vredi više nego ista suma u budućnosti zbog mogućnosti da se koristi za investicije, rast ili generisanje prihoda. Ovaj koncept je osnova za pravilno procenjivanje vrednosti investicija, kredita i drugih finansijskih odluka. Na primer, ako vam neko ponudi izbor između 1000 dinara sada ili 1100 dinara za godinu dana, verovatno biste izabrali 1000 dinara sada jer novac sada ima veću vrednost od iste sume u budućnosti.
Time Value of Money je ključni koncept u finansijskom upravljanju koji pomaže investitorima da donose racionalne odluke o upotrebi novca tokom vremena.

5. Likvidnost (Liquidity)

Likvidnost se odnosi na sposobnost da se sredstva brzo pretvore u gotovinu bez gubitka vrednosti. To znači da likvidna sredstva mogu biti lako kupljena ili prodata na tržištu bez velikog uticaja na njihovu cenu.

Na primer, novac, akcije visoke likvidnosti i kratkoročni depoziti su likvidna sredstva jer se brzo mogu pretvoriti u gotovinu po stabilnoj ceni. Likvidnost je važan faktor u upravljanju finansijama jer omogućava brzu reakciju na promene na tržištu i neophodna je za pokrivanje kratkoročnih obaveza.
Povećana likvidnost pruža veću fleksibilnost u upravljanju finansijama i smanjuje rizik od nelikvidnosti u slučaju neočekivanih troškova ili potrebe za hitnim sredstvima.

Veliku likvidnost imaju akcije na berzi dok recimo nekretnine imaju malu likvidnost.

6. Cash flow

Cash flow ili novčani tok je finansijska mera koja prikazuje koliko novca ulazi i izlazi iz neke organizacije ili projekta tokom određenog vremenskog perioda.

Na primer, ako firma ostvari priliv novca od 100.000 dinara, a isplati na osnovu troškova 80.000 dinara, neto novčani tok iznosi 20.000 dinara. Praćenje i upravljanje novčanim tokom omogućava organizacijama da donose bolje finansijske odluke i planiraju buduće aktivnosti. Poslovni entiteti često koriste izveštaje o novčanom toku kako bi pratili svoje finansijske performanse i identifikovali oblasti za poboljšanje.

7. Valuation

Procena (Valuation) je proces određivanja finansijske vrednosti neke kompanije, imovine ili investicije. Ovaj proces se koristi kako bi se utvrdila realna cena ili vrednost datog entiteta na tržištu. Na primer, kada investitor procenjuje vrednost kompanije pre nego što odluči da kupi njene akcije, koristi različite metode procene kako bi utvrdio pravu vrednost. Postoje različite metode procene, uključujući diskontovani novčani tok, komparativnu analizu i procenu imovine.

Kvalitetna procena je ključna za donošenje informisanih finansijskih odluka i postizanje fer tržišnih cena. Ova analiza pomaže investitorima, menadžmentu i regulatornim telima da razumeju vrednost entiteta i sprovode efikasne strategije investiranja.

8. Market Cap

Tržišna kapitalizacija je ukupna tržišna vrednost svih izdatih akcija neke kompanije. Ova mera se dobija množenjem trenutne cene akcije sa ukupnim brojem izdatih akcija. Na primer, ako kompanija ima 1.000.000 izdatih akcija i trenutna cena akcije je 100 dinara, tržišna kapitalizacija te kompanije iznosi 100.000.000 dinara.

Tržišna kapitalizacija se često koristi kao pokazatelj veličine kompanije i njene važnosti na tržištu. Investitori koriste ovu meru kako bi razumeli koliko je kompanija vredna u poređenju sa drugim kompanijama u istoj industriji ili na tržištu.

9. Net worth

Neto vrednost je razlika između ukupne vrednosti imovine i ukupnih obaveza neke osobe ili kompanije. Ova mera pruža uvid u finansijsku poziciju pojedinca ili entiteta, pokazujući koliko imaju sredstava nakon što se oduzmu svi dugovi.

Na primer, ako imate 100.000 dinara na računu, nekretninu vrednu 300.000 dinara i dugove od 50.000 dinara, vaša neto vrednost iznosi 350.000 dinara. Neto vrednost je važan pokazatelj finansijskog zdravlja i stabilnosti, kako za pojedince tako i za kompanije. Visoka neto vrednost može pružiti veću sigurnost i mogućnosti za investiranje i rast.

10. Finansijski derivati

Derivati su finansijski instrumenti čija vrednost zavisi od vrednosti nekog osnovnog sredstva ili indeksa. Ovi instrumenti se koriste za zaštitu od rizika, hedžovanje, spekulaciju ili upravljanje portfeljem.

Na primer, opcija je vrsta derivata koja daje kupcu pravo, ali ne i obavezu, da kupi ili proda određenu količinu osnovne imovine po unapred određenoj ceni u određenom vremenskom periodu. Derivati su važni u finansijskom svetu jer omogućavaju investitorima da se izlože različitim tržišnim uslovima i diversifikuju svoj portfelj. Međutim, oni takođe nose određeni nivo rizika i zahtevaju duboko razumevanje tržišta i finansijskih instrumenata.

Ovo je bio prvi niz finansijskih termina, i očekujte još ovakvih edukativnih tekstova koji će vam pomoći da budete finansijski obrazovaniji.

Ako te zanima investiranje na berzi pogledaj naš online kurs o investiranju na berzi.

Autor članka:

Pretraga

Podržite naš rad

Pridružite se Finansijski Putokaz zajednici i budite u toku sa svim novostima iz sveta finansija.

Najnoviji članci

Newsletter