POSTANI FOREX TREJDER – POGLEDAJ KURS

Pretraga
Close this search box.

Kako zaštititi investiciju – Barbell strategija

Nikolas Nasim Taleb u svom konceptu Crnog labuda ističe fenomen nepredvidivih događaja koji imaju ogroman uticaj na svet. Crni labud predstavlja takve retke i iznenadne događaje koji mogu promeniti tok istorije ili tržišta.

Barbell strategija, koju Taleb opisuje u knjizi “Crni labud”, predstavlja pristup diverzifikaciji investicija koji kombinuje visoki nivo sigurnosti sa malim rizikom na jednom kraju spektra i visoki rizik sa potencijalno visokim prinosima na drugom kraju.

Ova strategija podrazumeva ulaganje većeg dela portfelja u potpuno sigurne i stabilne instrumente, poput trezorskih obveznica ili štednih uloga, dok se manji deo sredstava investira u veoma visoko rizične, ali potencijalno visoko nagradne instrumente, kao što su pojedinačne akcije startapova ili opcije na tržištu.

Taleb zagovara ovu strategiju jer ona omogućava investitorima da zaštite svoj kapital od potencijalnih gubitaka uzrokovanih neočekivanim događajima, poput Crnih labudova, dok istovremeno imaju priliku za ostvarivanje značajnih prinosa na rizičnom delu portfelja.
Implementacija Barbell strategije zahteva pažljivo balansiranje između bezbednosti i rizika, uz kontinuirano praćenje tržišnih uslova i prilagođavanje portfelja u skladu sa promenama u okruženju.

Ovakav pristup može biti posebno koristan za investitore koji žele da zaštite svoj kapital od nepredvidivih događaja, poput finansijskih kriza ili geopolitičkih sukoba, dok istovremeno traže mogućnosti za ostvarivanje značajnih prinosa na dugi rok.

Uzmimo za primer investitora koji primenjuje strategiju tegova za svoj portfelj. Neka ovaj investitor raspolaže sa 100.000 dolara koje želi da investira.

Na jednom kraju “tegova”, investitor odlučuje da alocira 70% svog kapitala u potpuno sigurne i stabilne instrumente, poput trezorskih obveznica ili štednih uloga. Dakle, od ukupnog iznosa od 100.000 dolara, 70.000 dolara će biti uloženo u trezorske obveznice.
Na drugom kraju “tegova”, investitor želi da uloži preostalih 30% svog kapitala u instrumente sa potencijalno visokim prinosima. Odlučuje da uloži novac u javne kompanije na berzi koje imaju veliki potencijal rasta.

Na primer, investitor može izabrati da uloži 30.000 dolara u akcije nekoliko već etabliranih javnih kompanija koje posluju u brzorastućim sektorima kao što su tehnologija, zdravstvo ili komunikacije.
Ove kompanije imaju visok rizik, ali ukoliko postignu uspeh na tržištu, investitor može ostvariti značajan prinos.

Takođe, investitor može alocirati deo sredstava, recimo 10.000 dolara (umesto svih 30.000 dolara u akcije), u opcije na tržištu koje pružaju mogućnost za ostvarivanje visokih prinosa u kratkom vremenskom periodu. Opcije su veoma rizičan finansijski instrument, ali uz adekvatno istraživanje i analizu, mogu doneti značajne profitabilne mogućnosti.

Ovaj primer ilustruje kako investitor može primeniti Barbell strategiju na konkretan portfelj na berzi. Kombinovanjem stabilnih i sigurnih investicija sa visoko rizičnim instrumentima, investitor stvara balans između zaštite kapitala i mogućnosti za ostvarivanje značajnih prinosa. Ovaj pristup omogućava investitoru da se zaštiti od nepredvidivih događaja poput finansijskih kriza, dok istovremeno stvara potencijal za rast i profitabilnost na dugi rok.

Važno je napomenuti da Barbell strategija nije bez rizika, a uspeh u njenom sprovođenju zahteva temeljno razumevanje tržišnih dinamika i sposobnost donošenja brzih i informisanih odluka.

Barbell strategija za investiranje, inspirisana konceptom Crnog labuda Nikolasa Nasima Taleba, predstavlja inovativan pristup diverzifikaciji portfelja koji omogućava investitorima da zaštite svoj kapital od nepredvidljivih događaja dok istovremeno maksimiziraju potencijalne prinose. Ovaj pristup može biti koristan za one koji su spremni da preuzmu određeni nivo rizika u zamenu za potencijalno visoke nagrade, ali zahteva pažljivo planiranje i izvršenje kako bi se postigao uspeh na dugi rok.

Ako želite da naučite kako da investirate na berzi, pripremili smo za vas sjajan paket edukacije!

Prijavite se na mejl info@finansijskiputokaz.rs.

Autor članka:

Pretraga

Podržite naš rad

Pridružite se Finansijski Putokaz zajednici i budite u toku sa svim novostima iz sveta finansija.

Najnoviji članci

Newsletter