POSTANI FOREX TREJDER – POGLEDAJ KURS

Pretraga
Close this search box.

Šta je bazni poen (BPS)? Krive prinosa i bazni poeni

bazni poen bps

Bazni poen (BPS), koji se ponekad piše i kao 1 bps, predstavlja 1/100 deo procentnog poena, odnosno 0.01%, ili 0.0001. Takođe se može označiti kao “pip” ili “bip” ili “bp”.

Ovaj termin se često koristi kod fiksnih prihoda prilikom diskusija o prinosima i kamatnim stopama. Takođe se koristi među investitorima u dividende koji su fokusirani na prinos investicije kao funkciju dividende.

Takođe, objave monetarne politike centralnih banaka često uključuju promene kamatnih stopa koje su izražene kao bazni poeni. Na primer, povećanje kamatne stope Federalnih fondova od 25 baznih poena je povećanje od 0.25% ili četvrtina procentnog poena. Bazni poeni se često koriste da kvantifikuju razliku između prinosa dva instrumenta fiksnih prihoda, jer metrika može biti čistija od korišćenja procentnih poena, na primer, 102 bps = 1.02%.

Krive prinosa i bazni poeni

Niz dospeća instrumenata sa fiksnim prihodima iz zajedničkog izvora, kao što je centralna banka, naziva se kriva prinosa. Razlike između baznih poena ovih instrumenata se izražavaju kao razlika između prinosa kraćeg i dužeg dospeća. Široka ili strmija razlika pokazuje veliku razliku između prinosa, dok uska ili ravna razlika pokazuje malu razliku između prinosa.

Obrnuta krva uključuje viši prinos kod instrumenata sa kraćim dospećem u odnosu na instrumente sa dužim dospećem, što sugeriše da je, iz nekog razloga, kraće dospeće neuobičajeno rizično u tom trenutku. (Prinosi dužih dospeća su obično viši jer dosta stvari može poći po zlu tokom dužeg vremenskog perioda.)

Na primer, ako je prinos na 2-godišnju trezorsku obveznicu trenutno 2.70% ili 270 baznih poena, a prinos na 10-godišnju trezorsku obveznicu je 2.88% ili 288 baznih poena, tada je razlika između prinosa na 2s/10s trezorsku obveznicu 18 baznih poena. Ako je u prethodnoj nedelji razlika između prinosa bila 25 baznih poena, onda se razlika 2s/10s širi za 7 baznih poena. Ako prinos na 2-godišnju obveznicu poraste na 2.95%, ali prinos na 10-godišnju obveznicu ostane nepromenjen, razlika bi bila obrnuta sa vrednošću od -7 baznih poena.

Bazni poeni i kamatne stope

Bazni poeni se često koriste i prilikom upoređivanja kamatnih stopa za potrošače kao što su osnovna kamatna stopa, kamatne stope za kreditne kartice i kamatne stope za hipoteke. Promena ovih stopa često se izražava kao promena u baznim poenima.

Takođe, ove stope često zavise od rizika u poređenju sa osnovnom stopom kao što je kamatna stopa Federalnih fondova ili prinos na 10-godišnje trezorske obveznice. Od 1994. godine, osnovna kamatna stopa u SAD je obično kamatna stopa Federalnih fondova plus 3%, odnosno 300 baznih poena. Razlika između kamatne stope na 10-godišnju hipoteku i prinosa na 10-godišnju trezorsku obveznicu često se izražava u baznim poenima radi jasnijeg poređenja jednog instrumenta sa drugim.

Gde možete naći informacije o baznim poenima na Investing.com?

Stranica United States Bonds Yield Curve na Investing.com uključuje grafik i tabelu sa trenutnim prinosima za trezorske obveznice sa rokom dospeća od 1 meseca do 30 godina. Tabela sadrži red za svaki instrument sa kolonom promena za taj dan, gde je 0.01 = 1 bazni poen.

Saznaj kako da pametno investiraš i profitiraš na berzi ovde.

Autor članka:

Pretraga

Podržite naš rad

Pridružite se Finansijski Putokaz zajednici i budite u toku sa svim novostima iz sveta finansija.

Najnoviji članci

Newsletter