Nauči kako se investira u akcije na berzi – PRIJAVI SE

Stefani Marunović

Berza

BERZA- Definicija i najveće svetske berze

Berza je tržište hartija od vrednosti ili organizovano tržište, koje ima ključnu ulogu u globalnoj ekonomiji. Ona je prostor gde se pod strogim pravilima odvija trgovina hartijama od vrednosti, novcem i stranim sredstvima plaćanja.

Finansije

Kako efikasno upravljati dugovima?

Dugovi su sastavni deo manje više svačijeg života. Bez obzira da li se radi o studentskim kreditima, hipotekama, kreditnim karticama ili drugim vrstama dugova, pravilno