POSTANI FOREX TREJDER – POGLEDAJ KURS

Pretraga
Close this search box.

Šta je finansijska likvidnost?

Likvidnost (Liquidity) je termin koji se koristi za opisivanje brzine kojom se neka imovina može pretvoriti u drugo sredstvo, obično gotovinu, po fer tržišnoj vrednosti. Valute su generalno najlikvidnija sredstva jer se široko koriste unutar ekonomije za kupovinu i prodaju roba, usluga i investicija.

U poređenju s drugim valutama, pojedinačne valute mogu biti likvidnije ili manje likvidne, u zavisnosti od kursnih razlika i dostupnosti kupaca i korisnika određene valute.

Spektar likvidnosti

Spektar likvidnosti ide od veoma likvidne imovine kao što je gotovina do nelikvidnih fizičkih objekata koji su retki i teški za razmenu ili konverziju. Likvidna sredstva se lako mogu preneti drugoj strani lično ili putem finansijske institucije.

Nasuprot tome, nelikvidna sredstva, kao što je, na primer, veoma velika i teška umetnička skulptura, mogu biti teška za likvidaciju jer u svakom trenutku pronalaženje kupca za skulpturu može biti problematično. Takođe, prenos ovog sredstva zahteva tešku mehanizaciju, specijalizovano osoblje i komplikovanu logistiku.

Šta utiče na likvidnost na tržištu akcija?

Likvidnost tržišta akcija takođe varira kao rezultat broja kupaca i prodavaca koje privlači određeni finansijski instrument. Akcije velike kapitalizacije obično su veoma likvidne zbog velikog broja zainteresovanih kupaca i prodavaca; akcionari brzo mogu pretvoriti hartiju od vrednosti u gotovinu po relativno predvidljivoj ceni.

Akcije male kapitalizacije su verovatno nelikvidnije zbog nedostatka zainteresovanih kupaca koji su spremni da plate ono što se generalno smatra fer tržišnom vrednošću te akcije.

U velikoj meri, obim (broj deonica koje se razmenjuju) i razlika između ponude (koliko kupci žele platiti) i tražnje (koliko prodavci žele primiti) ključne su komponente likvidnosti hartije od vrednosti, iako ove komponente ne moraju nužno biti funkcija tržišne kapitalizacije. Na primer, ako akcije male kompanije postanu popularne, one mogu postati veoma likvidne ako se poveća obim trgovine a raspon između ponude i tražnje je mali. S druge strane, akcije velikih kompanija mogu postati nelikvidne ako dramatične vesti povećaju razmak između ponude i tražnje, dok obim trgovine opada.

Kako pronaći informacije o likvidnosti na Investing.com?

Na Investing.com, na glavnoj stranici svake hartije od vrednosti nalaze se informacije o obimu trgovine, kao i o cenama ponude i tražnje.

Na primer, na stranici za akcije kompanije Apple (NASDAQ: AAPL), raspon cena ponude i tražnje naveden je iznad grafikona, kao i dnevni opseg. Informacije o obimu trgovine mogu se pronaći i iznad i ispod grafikona.

Saznaj kako da pametno investiraš i profitiraš na berzi ovde.

Autor članka:

Pretraga

Podržite naš rad

Pridružite se Finansijski Putokaz zajednici i budite u toku sa svim novostima iz sveta finansija.

Najnoviji članci

Newsletter