POSTANI FOREX TREJDER – POGLEDAJ KURS

Pretraga
Close this search box.

Šta je roba?- spot i terminsko tržište roba

Šta je roba?
Najjednostavnije rečeno, roba je materijal opšteg kvaliteta koji je dostupan od više proizvođača.

Glavna tržišta roba obuhvataju poljoprivredu, metale i energiju. Na velikim poljoprivrednim tržištima trguje se robama kao što su kukuruz, pšenica, soja, stoka, kafa, šećer i drvo itd.. Na tržištima metala trguje se zlatom, bakrom, srebrom i platinom; a na energetskim tržištima trguje se naftom, prirodnim gasom i benzinom, između ostalih energetskih proizvoda.

Pomenute stavke kupuju se i prodaju na spot i terminskim robnim tržištima i to od strane proizvođača, potrošača i spekulanata.

Šta je tržište roba?
Postoje spot i terminsko robno tržište.

Spot tržišta robe su tržišta koja odmah isporučuju fizičku robu od prodavca do kupca. Primeri prodavaca na tržištima na licu mesta – ili proizvođača – uključuju poljoprivrednike, stočare, rudare itd. Kupci prodaju robu ili je koriste kako bi stvorili proizvode koji se zatim plasiraju na tržištu za potrošače.

Terminsko robno tržište se sastoji od opcija i fjučers ugovora na robu. Ovakvi ugovori obezbeđuju kupovinu i prodaju robe po unapred dogovorenim cenama na tačno određeni datum. Fjučers ugovor sadrži vreme kada roba mora biti isporučena, kao i cenu pri isporuci. Sa druge strane, opcije daju kupcu ili prodavcu pravo da ispuni ugovor o kupovini ili prodaji robe po određenoj ceni i datumu. Oba tipa ugovora često se koriste za zaštitu, odnosno upravljanje rizikom, u vezi sa izloženošću fluktuacijama cena koje se mogu dogoditi zbog vremenskih uslova, prirodnih katastrofa, ekonomskih dinamika, političkih događaja itd. Fjučersi i opcije se trguju na berzama, kao što su Čikška berza, Njujorška robna berza i Londonska berza metala.

Spekulanti na tržištima roba
Spekulanti sa robama radije koriste tržišta fjučersa i opcija jer ništa ne mora da bude skladišteno ili isporučeno do isteka ugovora. Dakle, kupovina, držanje i prodaja ugovora može biti profitabilna bez fizičkog posedovanja robe. Iako spekulanti nemaju nameru da proizvode ili koriste robu, njihova aktivnost čini tržišta likvidnijim za entitete koji to stvarno rade.

Još jedan način za investitore da učestvuju na tržištima roba je korišćenje berzanskih fondova ili ETF ugovora koji u svojoj osnovi imaju jednu ili čak više roba. Ove hartije od vrednosti dostupne su na berzama i ponašaju se kao akcije. ETF je pogodno sredstvo za investitore spekulante koji nemaju direktan pristup spot i terminskim robnim tržištima.


Investing.com pruža najnovije informacije o cenama roba na stranici roba. Klikom na svaku robu korisnik se preusmerava na stranicu sa važnim informacijama, uključujući grafikone, istoriju, tehničku analizu, vesti i analize itd.

Saznaj kako da pametno investiraš i profitiraš na berzi ovde.

Autor članka:

Pretraga

Podržite naš rad

Pridružite se Finansijski Putokaz zajednici i budite u toku sa svim novostima iz sveta finansija.

Najnoviji članci

Newsletter