POSTANI FOREX TREJDER – POGLEDAJ KURS

Pretraga
Close this search box.

Šta je Leverage (Poluga)?

Leverage, ili poluga, predstavlja kupovinu ili prodaju sredstava (imovina, HoV itd…) gde investitor plaća deo cene, a ostatak pokriva zajmodavac. U okviru ovakvog dogovora, sredstvo koje je predmet kupovine ili prodaje postaje kolateral za zajam, a zajmodavac dobija kamatu na iznos koji je pozajmio tokom trajanja zajma.

U ovakvom tipu aranžmana, investitor je jedina strana koja ima korist ili trpi ostvareni dobitak ili gubitak od vlasništva nad datim sredstvom.

Kako funkcioniše leverage (poluga)?

Poluga omogućava investitoru da kupi više hartija od vrednosti nego što bi bilo moguće koristeći samo sopstvenu gotovinu koju ima na raspolaganju. Ovo pojačava moguće dobitke, ali i gubitke.

Kada se radi o akcijama, leverage ili pozajmicu investitoru zapravo omogućavaju brokeri. Brokeri ovaj proces nazivaju kupovinom ili prodajom na margini. Brokerske kuće za trgovinu akcijama obično dozvoljavaju klijentima da koriste polugu od 2:1 a maksimalno 4:1. U praksi, to znači da ako investitor ima 500 dolara gotovine na računu za marginu, može kupiti vrednost od 1000 dolara hartija od vrednosti.

Ako cena hartija poraste na vrednost od 1100 dolara, investitor može prodati hartije od vrednosti i ostvariti profit od 100 dolara, što rezultira stanjem na računu od 600 dolara, umanjenim za kamatu plaćenu brokerskoj kući. Ako cena hartija padne na 900 dolara, a investitor proda poziciju, doći će do gubitka od 100 dolara, što će rezultirati stanjem na računu od 400 dolara, umanjenim za kamatu plaćenu brokerskoj kući.

Ako vrednost akcija u portfoliu investitora padne, investitor je dužan da na marginskom računu ima dovoljno kapitala za održavanje margine. Ovom investitoru takođe može biti potrebno da doda kapital na račun ukoliko dođe do margin call-a (poziva za dodatnim sredstvima).

Kada se koristi leverage (poluga)?

Većina kupaca, recimo nekretnina, koristi leveridž ili polugu za kupovinu. Kupci obično treba da plate 20% do 30% cene nekretnine, dok banka pokriva ostatak – odnosno 20% avansa i 80% kredita čini je odnos poluge od 5:1. Ovo povećava izloženost vlasnika nekretnina usponima i padovima tržišta nekretnina, često rezultirajući većim procentualnim prinosima i gubicima na vlasničkom kapitalu. Ista logika se primenjuje i na akcije. Ako trgujete sa marginom, obično je potrebno da pokrijete samo 25% ulaganja sopstvenim novcem dok ostatak vrednosti ulaganja pokriva broker.

Takođe, kompanije koriste polugu za akviziciju drugih kompanija. Kada kompanija koristi veliku količinu duga za kupovinu druge kompanije, to se naziva leveraged buyout (LBO). U ovim okolnostima, kompanija koja vrši akviziciju može biti dužna da plati samo 10% kupovne cene, dok preostalih 90% dolazi od zajmodavca i/ili prodaje obveznica. Obveznice u ovakvim transakcijama često imaju visoki rizik. Veći rizik od nesolventnosti obveznica odražava se u neuobičajeno visokim kamatnim stopama, što ih svrstava u kategoriju “junk obveznica”.

Gde možete naći informacije o polugi (leverage) na Investing.com?

Na glavnoj stranici brokerske baze podataka. Ova stranica omogućava višestruke filtere za pronalaženje brokera po minimalnom depozitu, minimalnoj naknadi po transakciji, stopi margine i drugim karakteristikama za sve tržišne segmente – akcije, forex, kriptovalute, futures i opcije.

Drugi alati dostupni na Investing.com uključuju Kalkulator Margine i Kalkulator Carry Trade.

Saznaj kako da pametno investiraš i profitiraš na berzi ovde.

Autor članka:

Pretraga

Podržite naš rad

Pridružite se Finansijski Putokaz zajednici i budite u toku sa svim novostima iz sveta finansija.

Najnoviji članci

Newsletter