Nauči kako se investira u akcije na berzi – PRIJAVI SE

Berza

Berza

Bid i Ask cene- definicija i primer

Bid (ponuda) je cena koju je kupac spreman da plati za određeni hartiju od vrednosti. Ask (tražnja) je cena koju prodavac želi da dobije kako bi prodao tu hartiju od vrednosti.