POSTANI FOREX TREJDER – POGLEDAJ KURS

Pretraga
Close this search box.

Šta je bruto domaći proizvod (BDP)?

Bruto domaći proizvod ili BDP, meri ekonomsku veličinu zemlje tako što izračunava novčanu vrednost svih završenih dobara i usluga stvorenih unutar te zemlje tokom određenog perioda, najčešće godišnje ili kvartalno. Rezultat ovog izračunavanja je nominalni BDP, ali da bi se uporedili BDP-ovi iz različitih godina, nominalni BDP se mora prilagoditi za inflaciju pomoću deflatora cena, što rezultira realnim BDP-om.

Opšte je pravilo da se zemlja smatra zdravom ako realni BDP raste a ekonomija cveta kada je rast veći od trenda.

Zemlja sa realnim BDP-om koji opada – ili se sužava – je u recesiji kada realni BDP opada tokom dva uzastopna kvartala. Depresija se javlja kada realni BDP padne za 10% ili više.

Kako se koristi metrika BDP?

Ekonomisti koriste BDP da uporede veličinu, zdravlje i trendove nacionalnih ekonomija. Donosioci politike ga koriste da procene i prilagode ekonomske programe pod njihovom kontrolom, a investitori koriste BDP kao opšti pokazatelj rizika i potencijala za zaradu unutar zemlje ili grupe zemalja. Slično kao tržišna kapitalizacija za akcije kompanije, BDP daje investitoru opštu ideju o rastu, riziku i volatilnosti koji se mogu očekivati kada ulaže u imovinu ili imovine unutar zemlje.

BDP se koristi i na međunarodnom nivou kako bi se uporedila veličina i moć jedne ekonomije sa drugom. Individualni nacionalni BDP-ovi moraju biti konvertovani u standardnu jedinicu korišćenjem kursa deviznog tržišta ili kursa kupovne moći. Ovaj drugi obično se bazira na američkom dolaru.

Upoređivanje BDP-ova se vrši za najveće i najznačajnije ekonomije koje obično postavljaju svetsku trgovinsku politiku, kao što su SAD, Kina, Japan i Nemačka.

FP Linkedin 1028 x 628 px 1 10
Šta je bruto domaći proizvod (BDP)? 2

Kako se računa BDP?

Radi izračunavanja BDP-a, “završeni proizvodi i usluge” uključuju potrošnju, poslovne investicije, državne rashode, izvoz i uvoz. Tri metode za izračunavanje BDP-a uključuju pristup izdacima, pristup proizvodnji i pristup prihodu.

Svaka metoda daje istu vrednost, slično tome kako je cena imovine ista i za kupca i za prodavca.

Formula za pristup izdatcima je:

Nominalni BDP = C + I + G + (X- M)

C = Potrošnja, I = Investicije, G = Državni rashodi, X = Izvoz, M = Uvoz

Formula za deflator BDP-a je:

Deflator = (Nominalni BDP/Realni BDP) x 100

Formula za realni BDP je:

R = N/D

R = Realni BDP, N = Nominalni BDP, D = Deflator

Svetski Ekonomski Kalendar takođe je dostupan putem sekcije vesti pod nazivom ekonomski calendar na Investing.com. Kalendar se može prilagoditi i filtrirati po ključnoj reči, zemlji, značaju objava i raznim drugim parametrima.

Autor članka:

Pretraga

Podržite naš rad

Pridružite se Finansijski Putokaz zajednici i budite u toku sa svim novostima iz sveta finansija.

Najnoviji članci

Newsletter